Suriname

Suriname

suriname-vlag-bewegende-animatie-0005

Pictures

 

Suriname, officieel de Republiek Suriname, is een republiekaan de noordoostkust van Zuid-Amerikamet als hoofdstad Paramaribo. Het land grenst in het oosten aan Frans-Guyana, in het westen aan Guyana(voormalig Brits-Guiana) en in het zuiden aan Brazilië. Suriname heeft zowel met Guyana als met Frans-Guyana een grensgeschil. Het land is 163.820 km² groot en heeft een kustlijn van 386 km.

Door het midden en oosten van het land stroomt de Suriname rivier. Van 1927tot 1983was er ook nog een gelijknamig district. Dit werd in meerdere fases opgedeeld en uiteindelijk in 1983 opgeheven.

Suriname maakte deel uit van het Koninkrijk der Nederlandenen was daarvoor een kolonie van Nederland. Op 25 november1975werd Suriname onafhankelijk.

Vanaf 3000 voor Christus werd het gebied van het huidige Suriname bewoond door Indianen(tegenwoordig “Inheemsen” genoemd). De twee grootste stammen waren de Arowakken, levend op de kust, gevolgd door de Karaïben, die zich aan de monding van de Marowijnevestigden. Verschillende stammen leefden in het regenwoud, zoals de Akuriyo, de Trio, de Warauen de Wayana.

De eerste geslaagde Europese kolonisatievond vanaf 1650plaats door de EngelsmanFrancis Willoughby. Om planters aan te trekken was vrijheid van godsdienst geregeld. De Engelsen begonnen met het aanleggen van plantages, waarbij slaven werden ingezet als arbeiders. In eerste instantie probeerden de kolonisators de inheemse bevolking in te zetten als slaven. Dit mislukte door grote sterfte en verzet. Daarna besloot men slaven uit Afrika en deels uit andere kolonies te halen. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlogwerd Suriname in 1667door Abraham Crijnssenveroverd op de Engelsen, die onder leiding van William Byamstonden. Bij de Vrede van Bredazagen de Nederlanders voorlopig af van de teruggave van de door de Engelsen ingenomen NederlandsekolonieNieuw-Nederland(de huidige staat New York); op hun beurt eisten de Engelsen niet meteen dat Suriname ontruimd zou worden en deden de toezegging om de Banda-eilandenaan de Nederlanders over te laten. Meestal wordt gesproken van een “ruil” van beide gebieden. Na de Derde Engels-Nederlandse Oorlogwerd deze feitelijke toestand in 1674officieel door de Vrede van Westminster. Diverse Engelse families verlieten Suriname voor Jamaicaen namen grote aantallen slaven mee. Toen duidelijk werd dat de Zeeuwen niet in staat waren de Surinaamse economie van de grond te krijgen, is in 1683de Sociëteit van Surinameopgericht. De eerste gouverneurvan de kolonie Surinameonder het bewind van de Sociëteitwas Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Hij had één derde van de rechten op Suriname aangekocht. De stad Amsterdamen de West-Indische Compagnie(WIC) bezaten daarnaast ieder een derde. Aan het einde van de 18e eeuwging de WIC failliet; de familie Van Aerssen had haar bezit al eerder verkocht. Amsterdam was toen de enige belanghebbende.

suriname-vlag-bewegende-animatie-0005

goedd01

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2018 Dennis Goedhoop. Alle rechten voorbehouden

error: Content is protected !!